Τυπική CrossCountry Elite διαδρομή η οποία έχει μήκος 4km  και  περιλαμβάνει τρεις (3) αναβάσεις σε δασικό δρόμο οι οποίες σε συνδυασμό με τις εναλλαγές σε κατηφορικά τεχνικά μονοπάτια προβάλλουν την πραγματική εικόνα της δοκιμασίας του Cross Country. Οι αναβάσεις είναι στις θέσεις:

  1. “Μικρή Πέτρα” 1km

  2. Αρκουδότρυπα στα 1,7km

  3. Ανηφόρα Αυγερινού στα 3,5km

Οι αναβάσεις δεν ξεπερνούν σε μήκος τα 400m ενώ η μέγιστη κλίση ανάβασης δεν ξεπερνά το 15%!

Καθώς τα 2/3 της διαδρομής διασχίζουν δάσος οξιάς και δρυός τα μονοπάτια (3km)  από την φύση τους χαρακτηρίζονται τεχνικά με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στις θέσεις:

  1. “Μικρή Πέτρα” στα 0,3km μετά την εκκίνηση,

  2. Μεγάλο Χούνε στα 2km

  3. Μονοπάτι Αυγερινού στα 3,5km

Το μέσο υψόμετρο της διαδρομής είναι τα 1005m